अकोला


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अकोला.
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता जिल्‍हाधिकारी कार्यालय परिसर, अकोला.
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 0724-2438281
4 ई-मेल आयडी confo-ak-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन अकोला
6 जवळचे बस स्‍थानक अकोला
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे जिल्‍हा सामान्‍य रुग्‍णालय, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, अकोला.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु क्र. नाव पदनाम पदावधी कालावधी
1 श्रीमती एस.एम.उंटवाले अध्‍यक्ष 11/02/2013 to 10/02/2018 11/02/2018 पासून
2 श्री. अे. बी. जोशी सदस्‍य 11/05/2018 to 10/05/2023 11/05/2018 पासून
3 श्री. एस. एस. जोशी सदस्‍या 21/06/2018 to 20/06/2023 21/06/2018 पासून