अमरावती


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नांव प्रबंधक, जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अमरावती
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता सार्वजनिक बांधकाम विभाग सर्कीट हाऊसच्‍या मागे, जेल रोड, कॅम्‍प एरिया, अमरावती-444 602
3 सर्पकासाठी दुरध्‍वनी क्रं.फॅक्‍स क्रं. 0721-2662158
4 ई-मेल आयडी confo-am-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन अमरावती
6 जवळचे बस स्‍थानक अमरावती
7 कार्यालयाच्‍याजवळव्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे विभागीय आयुक्‍त कार्यालय,रोड,अमरावती. भारतीय स्‍टेट बॅक, शाखा, कॅम्‍पच्‍या बाजुला,अमरावती.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्रं. नांव पदनाम पदावधी कालावधी
1 श्री. एस. पी. देशमुख अध्‍यक्ष 16/02/2018 ते 15/02/2023 16/02/2018 पासून
2 श्री. एच. के. भैसे सदस्‍य 22/0722013 ते 21/07/2018  
3 श्रीमती एस. एन. कोंडे सदस्‍या 11/05/2018 ते 10/05/2023 11/05/2018 पासून