औरंगाबाद


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,औरंगाबाद.
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता जिल्‍हाधिकारी इमारत, दुसरा मजला,औरंगाबाद.
3 संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रंमाक 0240/2321202
4 ई-मेल आयडी confo-au-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वेस्‍टेशन औरंगाबाद रेल्‍वे स्‍टेशन.
6 जवळचे बस्‍थानक मध्‍यवर्ती बसस्‍थानक,औरंगाबाद
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परिसरातील महत्‍वाची ठिकाणे सुभेदारी गेस्‍ट हाऊस, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय,औरंगाबाद,दिल्‍ली गेट, सलीम अली सरोवर, श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज वस्‍तु संग्राहलय, लेबरकॉलनी,औरंगाबाद.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम पदावधी कालावधी
1 श्रीमती एस. बी. कुलकर्णी अध्‍यक्ष 12/02/2018 ते 11/02/2023 12/02/2018 पासून
2 सौ संध्‍या सुधीर बारलिंगे सदस्‍य 12/02/2018 ते 11/02/2023 12/02/2018 पासून
3 श्री किरण रामलाल ठोले सदस्‍य 12/02/2018 ते 11/02/2023 12/02/2018 पासून