धुळे


मागे

कार्यालय माहिती

कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
कार्यालयाचा संपुर्ण पत्‍ता नविन प्रशासकिय इमारतीचे मागे जिल्‍हाधिेकारी कार्यालय आवार, धुळे – 424001
संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्रंमाक व फॅक्‍स क्रंमाक (02562) 237110
ई-मेल आयडी confo-dh-mh@nic.in
जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन धुळे
जवळचे बसस्‍थानक धुळे
कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परिसरातील महत्‍वाची ठिकाणे जिल्‍हाधिकारी व जिल्‍हा परिषद कार्यालय, धुळे.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्रं. नाव पदनाम पदावधी कालावधी
  अध्‍यक्ष   रिक्‍त
श्रीमती बी. पी. केतकर सदस्‍या 19/07/2013 ते 18/07/2018  
श्रीमती प्रतिभा पाटील सदस्‍या 21/05/2018 ते 20/05/2023 21/05/2018 पासून