गडचिरोली


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गडचिरोली
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता एम.आय.डी.सी. रोड, नवेगाव टी-पाईन्‍ट, गडचिरोली-442605
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 07132 – 222735
4 ई – मेल आयडी confo-ga-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन वडसा
6 जवळचे बस स्‍थानक गडचिरोली
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परिसरातील महत्‍वाची ठिकाणे जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, जिल्‍हा परिषद, पोलीस मुख्‍यालय, जिल्‍हा व सत्र न्‍यायालय

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु, क्र. नाव पदनाम पदावधी कालावधी
1 रिक्‍त अध्‍यक्ष    
2 श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी सदस्‍य दि. 04/06/2014 ते 03/06/2019 04/06/2014 पासून
3 सौ. रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे सदस्‍य दि. 26/05/2014 ते 25/05/2019 26/05/2014 पासून