हिंगोली


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नांव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, हिंगोली
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता सर्व्‍हे क्र.63, पंप हाऊसजवळ, प्रशासकीय ईमारतीच्‍या पाठीमागे, हिंगोली 431513
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 02456-223888
4 ई-मेल आयडी confo-hi-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन हिंगोली
6 जवळचे बसस्‍थानक हिंगोली मुख्‍य आगार.
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परिसरातील महत्‍वाची ठिकाणे. जिल्‍हाधिकारी कार्यालय हिंगोली, पाण्‍याच्‍या टाकीजवळ,हिंगोली

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु. क्र. नाव पदनाम पदावधी कालावधी
1 रिक्‍त अध्‍यक्ष    
2 श्रीमती एन. के. कंकारिया सदस्‍या 10.05.2018  ते 09/05/2023 10.05.2018 पासून
3 रिक्‍त सदस्‍य