जालना


मागे

कार्यालय माहिती

कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना.
कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता औरंगाबाद-अंबड बायपास रोड, सर्वे नंबर 488, जिल्‍हा क्रिडा संकुल समोर, जालना- 431213
संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 02482-225473 02482-225473
ई-मेल आयडी confo-jn-mh@nic.in
जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन जालना
जवळचे बस स्‍थानक जालना
कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे जिल्‍हा क्रिडा संकुल समोर, एस पी ऑफीस जवळ.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु क्र. नाव पदनाम पदावधी कालावधी
श्रीमती नीलिमा कि. संत अध्‍यक्ष 23.02.2018 ते 22.02.2023 23.02.2018 पासून
श्री. प्रदिप आर. पाटील सदस्‍य 08.04.2018 ते 07.04.2018 08.04.2018 पासून
श्रीमती एम. एम. चितलांगे सदस्‍य 20.06.2018 ते 19.06.2023 20.06.2018 पासून