कोल्हापूर


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोल्‍हापूर
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता मध्‍यवर्ती प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, दक्षिण बाजू, कसबा बावडा रोड, कोल्‍हापूर 416 003
3 संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक दुरध्‍वनी क्र. 0231-2651327,फॅक्‍स क्र. 0231-2651327
4 ई-मेल आयडी confo-ko-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन कोल्‍हापूर छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनल, कोल्‍हापूर
6 जवळचे बस स्‍थानक मध्‍यवर्ती बसस्‍थानक, कोलहपूर
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परिसरातील महत्‍वाची ठिकाणे पोलीस अधिक्षक कार्यालय, कोल्‍हापूर.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम पदावधी कालावधी
1 श्रीमती एस. पी. भोसले अध्‍यक्ष 14.02.2018 ते 13.02.2023 14.02.2018 पासून
2 श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी सदस्‍य 20.03.2018 ते 19.03.2018 20.03.2018 पासून
3 श्रीमती रुपाली.डी. घाटगे सदस्‍य 17/06/2018 ते 16/06/2023 17/06/2018 पासून