संपर्क राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र भारत सरकार

मुंबई उपनगर अतिरीक्त


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नांव अतिरिक्‍त ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई उपनगर जिल्‍हा, मुंबई.
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता प्रशासकीय इमारत,3 रा माळा,चतना कॉलेज जवळ, वांद्रे(पूर्व)मुंबई-400 051.
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 022-26422163
4 ई-मेल आयडी confo-ba-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍थानक वांद्रे
6 जवळचे बस स्‍थानक शासकीय वसाहत, वांद्रे(पूर्व)
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे चेतना कॉलेज, एम.आय.जी क्‍लब.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु.क्र. नांव पदनाम पदावधी कालावधी
1. श्री.आर.जी.वानखडे अध्‍यक्ष 21/02/2018 ते 20/02/2022 01ध्‍06ध्‍2018 पासून
2 श्री.सदानंद व्‍ही.कलाल सदस्‍य 20/08/2014 ते 19/08/2019 20/08/2014 पासून
3 श्री.शिवचरण के.शेरे सदस्‍य 04/09/2018 ते 30/04/2021 28/02/2019 पासून 
4        
5        
6