उस्मानाबाद


back

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता जिल्‍हाधिकारी कार्यालय परिसर, उस्‍मानाबाद जिल्‍हा – उस्‍मानाबाद 413501
3 संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक ( 02472 ) 223478
4 र्इ- मेल आयडी confo-os-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन उस्‍मानाबाद
6 जवळचे बस स्‍थानक उसमानाबाद
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे तुळजाभवानी मंदीर , ता.तुळजापूर जि.उस्‍मानाबाद ( उस्‍मानाबाद पासून 22 की.मी. येवढया अंतरावर )

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम कालावधी
1 श्री माधव विठ्ठल कुलकर्णी अध्‍यक्ष 17/07/2013 ते 06/11/2017
2 श्री मुकूंद भगवान सस्‍ते सदस्‍य 17/06/2013 ते 16/06/2018
3 श्रीमती वि. जे. दलभंजन सदस्‍या 08/11/2011  ते 07/11/2016
4 श्री कृष्‍णा बाबुराव गेठे प्रबंधक 11/06/2012 ते आजतागायत
5 श्री शंकर पद्माकरराव कुलकर्णी शिरस्‍तेदार 02/05/2012 ते आजतागायत
6 श्री यशवंत श्रीधरराव मेकेवाड सहायक अधिक्षक 02/07/2011 ते आजतागायत