परभणी


मागे

कार्यालय माहिती

01 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, परभणी.
02 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता प्रशासकीय ईमारत परिसर, परभणी.
03 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 02452-222640
04 इ मेल आयडी confo-pa-mh@nic.in
05 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन परभणी
06 जवळचे बस स्‍थानक परभणी
07 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे बी.एस.एन.एल. कार्यालया जवळ.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु क्र नाव पदनाम कालावधी
01 श्रीमती अनुराधा जी.सातपुते अध्‍यक्ष (दि.06.06.2015 पासून) 07/02/2013 ते 06/02/2018
02 श्रीमती अनिता इंद्र ओस्‍तवाल सदस्‍या 11/02/2013 ते 10/02/2018
03 रिक्‍त सदस्‍य 07/10/2014 पासून
04 श्री. भगवान नारायणराव शिंदे प्रभारी प्रबंधक 01/04/2015 ते आजतगायत
05 श्री.दिलीप गोपाळराव शिरोडकर शिरस्‍तेदार 08/06/2012 ते आजतगायत
06 श्री. भगवान नारायणराव शिंदे सहायक अधिक्षक 10/09/2009 ते आजतगायत