सांगली


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली जिल्‍हा, सांगली
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता शासकीय विश्रामगृह माधव नगर रोड चे मागे, न्‍यु प्राईड मल्टिप्‍लेक्‍स थिएटर चे जवळ, सांगली 416 416.
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 0233 - 2621747
4 र्इ-मेल आयडी confo-sa-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन सांगली
6 जवळचे बस स्‍थानक सांगली
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे
  1. शासकीय विश्रामगृह, माधव नगर रोड
  2. न्‍यु प्राईड मल्टिप्‍लेक्‍स थिएटर

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु.क्र. नाव पदनाम कालावधी
1 श्री. अमोल वसंतराव देशपांडे अध्‍यक्ष 12/02/2013 ते 03/07/2017
2 सौ. वर्षा नंदकुमार शिंदे सदस्‍य 17/06/2013 ते 16/06/2018
3 सौ. मनिषा संजय कुलकर्णी सदस्‍य 07/02/2013 ते 06/02/2018
4 श्री. संजीव शंकरराव जाधव प्रबंधक 04/06/2011 ते आजतागायत
5 श्री. नागेश भिकाजी कुनाळे शिरस्‍तेदार 18/07/2014 ते आजतागायत
6 कु. सुचेता प्रदिप तळवडेकर सहायक अधिक्षक 01/08/2012 ते आजतागायत