दक्षिण मुंबई


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव दक्षिण मुंबई जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता पुरवठा भवन, 1 ला मजला, जनरल नागेश मार्ग, महात्‍मा गांधी हॉस्पिटलजवळ, महर्षी दयानंद कॉलेज समोर, परेल (पूर्व), मुंबई-400 012
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 022-24171332
4 ई-मेल आयडी confo-ms-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन करी रोड व परेल रेल्‍वे स्‍टेशन
6 जवळचे बस स्‍थानक महात्‍मा गांधी हॉस्पिटल, एम.डी.कॉलेज
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे महात्‍मा गांधी हॉस्पिटल, एम.डी.कॉलेज

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम कालावधी
1 श्री.सत्‍यशील मनोहर रत्‍नाकर अध्‍यक्ष 15/03/2013 ते 01/05/2016
2 श्री.शामराव गंगाराम चाबुकस्‍वार सदस्‍य 04/06/2014 ते 29/12/2016
3 रिक्‍त सदस्‍य 15/07/2009 पासून
4 श्री. सतिश ज्ञानेश्‍वर पवार प्रबंधक 28/09/2010 ते आजतागायत
5 श्री. चंद्रकांत पांडूरंग उगले शिरस्‍तेदार 28/05/2012 ते आजतागायत
6 श्री. विलास नारायण मोरे सहायक अधिक्षक 02/07/2012 ते आजतागायत