वर्धा


मागे

कार्यालय माहिती

1. कार्यालयाचे नांव प्रबंधक, जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, वर्धा
2. कार्यालयाचा संपुर्ण पत्‍ता प्रबंधक, जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, वर्धा यांचे कार्यालय, सेवाग्राम रोड, यशवंत कॉलेज जवळ, वर्धा-442001 (महाराष्‍ट्र)
3. संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्र. व फॅक्‍स क्रमांक 07152-243550
4. ई-मेल आयडी confo-wr-mh@nic.in
5. जवळचे रेल्‍वेस्‍टेशन सेवाग्राम व वर्धा
6. जवळचे बस स्‍थानक वर्धा
7. कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परिसरातील महत्‍वाची ठिकाणे जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, वर्धा

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु. क्र. नांव पदनाम कालावधी
1 श्री.प्रकाश ल.जाधव अध्‍यक्ष 28/08/2014 ते 06/07/2019
2 श्री.मिलींद रामचंद्र केदार सदस्‍य 20/08/2011 ते 19/08/2016
3 श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर सदस्‍य 30/05/2014 ते 29/05/2019
4 श्री सुरेश बाबुलालजी गारले प्रबंधक 05/06/2011 ते आजतागायत
5 श्री विलास रामसिंग जाधव शिरस्‍तेदार 22/05/2012 ते आजतागायत
6 श्री राजेश कृष्‍णराव मुक्‍तेवार सहा. अधिक्षक 19/09/2009 ते आजतागायत