पीठ संरचना

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 पीठ संरचना जुलै 2018 PDF 29-06-2018 1.26
2 माहे मार्च एप्रिल व मे 2017 करीता पीठसंरचना PDF 20-02-2017 0.09
3 फेब्रुवारी 2017 च्‍या पीठसंरचनेमधील अंशतः बदल PDF 02-02-2017 0.07
4 माहे फेब्रुवारी 2017 करीता पीठसंरचना PDF 24-01-2017 0.08
5 माहे जानेवारी 2017 करीता पीठसंरचना PDF 23-12-2016 0.14
6 माहे डिसेंबर 2016 करीता सुधारित पीठसंरचना PDF 03-12-2016 0.07
7 माहे डिसेंबर 2016 करीता पीठसंरचना PDF 02-12-2016 0.10
8 माहे नोव्हें बर 2016 करीता सुधारित पीठसंरचना PDF 15-11-2016 0.07
9 माहे नोव्हें बर 2016 करीता पीठसंरचना PDF 24-10-2016 0.07
10 माहे ऑक्‍टोबर 2016 करीता पीठ संरचना PDF 17-09-2016 0.07
11 राज्‍य आयोगाची माहे सप्‍टेंबर 2016 करीता पीठ संरचना PDF 26-08-2016 0.08
12 राज्‍य आयोगातील जुनी प्रलंबित प्रकरणांच्‍या सुनावणीबाबत PDF 26-08-2016 0.00
13 दि 09 अाॅगस्‍ट 2016 करीता पीठ संरचनेबाबत PDF 08-08-2016 0.36
14 माहे ऑगस्‍ट 2016 करीता पीठ संरचना PDF 06-08-2016 0.06
15 जुलै 2016 करीता पीठ संरचना PDF 20-06-2016 0.07
16 जुन 2016 करीता पीठ संरचना PDF 05-05-2016 0.07
17 अकार्यरत दिवसांबाबत PDF 21-04-2016 0.07
18 पीठ संरचना एप्रिल – मे 2016 करीता PDF 30-03-2016 0.07
19 दि. 18 व 23 मार्च करीता पीठ संरचना PDF 10-03-2016 0.06
20 पीठ संरचना 03.03.2016 व 04.03.2016 करीता PDF 02-03-2016 0.06
21 माहे मार्च 2016 करीता पीठ संरचना PDF 29-02-2016 0.07
22 पीठ संरचना PDF 15-02-2016 0.07
23 पीठ संरचना फेब्रुवारी 2016 PDF 01-02-2016 0.08
24 पीठ संरचना दि. 18.01.2016 ते 29.01.2016 PDF 18-01-2016 0.08
25 पीठ संरचना 14-18 डिसेंबर PDF 05-12-2015 0.07
26 माहे ऑक्‍टोबर 2015 करीता पीठ संरचना PDF 03-10-2015 0.11
27 सुधारित पीठ संरचना 18.09.2015 PDF 18-09-2015 0.08
28 माहे ऑगस्ट व सप्टेंबर करीता सुधरित पीठ संरचना PDF 20-08-2015 0.00
29 माहे ऑगस्‍ट व सप्‍टेंबर 2015 करीता पीठ संरचना PDF 27-07-2015 0.11