प्रकरणांच्‍या नोटीसेस

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 राज्‍य आयोगाच्‍या मुंबई खंडपीठाच्‍या कामकाजाबाबतचे परिपत्रक 03-06-2021 New PDF 03-06-2021 0.48
2 राज्‍य आयोगाच्‍या मुंबई खंडपीठाच्‍या कामकाजाबाबतचे परिपत्रक 03-05-2021 PDF 03-05-2021 0.46
3 राज्‍य आयोगाच्‍या मुंबई खंडपीठाच्‍या कामकाजाबाबतचे परिपत्रक १७-०४-२०२१ PDF 17-04-2021 0.44
4 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्‍या नाशिक परिक्रमा खंडपीठाबाबतची नोटीस दि. ०३.०३.२०२१ PDF 03-03-2021 0.37
5 राज्‍य आयोगाच्‍या मुंबई खंडपीठाच्‍या कामकाजाबाबतचे परिपत्रक ०१-०१-२०२१ PDF 01-01-2021 1.88
6 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे कामकाजाबाबत परिपत्रक दि.१५.१२.२०२० PDF 15-12-2020 1.86
7 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि.01.12.2020 PDF 01-12-2020 0.74
8 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि.01.11.2020 PDF 01-11-2020 0.08
9 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि.01.10.2020 PDF 01-10-2020 0.56
10 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि. ०२.०९.२०२० PDF 02-09-2020 0.49
11 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि.10-08-2020 PDF 10-08-2020 0.47
12 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि.31-07-2020 PDF 31-07-2020 0.49
13 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि.23-07-2020 PDF 23-07-2020 0.48
14 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि.16-07-2020 PDF 16-07-2020 0.44
15 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि. १५.०६.२०२० PDF 15-06-2020 0.00
16 आभासी सुनावणी (व्हIर्चुएल हिअरिंग) दि. 10-06-2020 PDF 10-06-2020 0.56
17 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि. ०८.०६.२०२० PDF 08-06-2020 0.00
18 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्चा0र्ज करणेबाबतची नोटीस दि. 03.05.2020 PDF 03-05-2020 0.00
19 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड दि. 30 एप्रिल 2020 पर्यंतचे बोर्ड डिस्चार्ज केलेबाबत. PDF 15-04-2020 0.00
20 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड दि. 15 एप्रिल 2020 पर्यंतचे बोर्ड डिस्चार्ज केलेबाबत. PDF 31-03-2020 0.00