निविदा

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 संगणक, प्रिंटरर्स चा 2020-21 सेवासंविदा करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 20-07-2020 0.16
2 महाराष्‍ट्रातील राज्‍यआयोग व जिल्‍हा मंच कार्यालयांना मनुष्‍यबळ पुरविण्‍याकरीता एजन्‍सी/पुरवठादार नियुक्‍त करण्‍याकरीता निविदा New PDF 07-02-2020 0.44
3 बाह्ययंत्रणेद्वारा वाहनचालक पुरविण्याकरीता दरपत्रक मागविण्या बाबत-वर्ष २०२० PDF 24-01-2020 0.00
4 एन्‍टी वायरस खरेदी नोटीस PDF 16-08-2019 0.16
5 इंटरकॉम यंत्राचा सेेेेवा करार करण्‍यासाठी नोटीस PDF 25-07-2019 0.05
6 कार्यालयीन स्‍टेशनरी खरेेेेदी नाेटीस PDF 25-07-2019 0.16
7 झेरॉक्‍स मशिनचा करार करण्‍यासाठी नाेटीस PDF 11-07-2019 0.17
8 पेस्‍ट कंट्रोल करार करण्‍यासाठी नोटीस PDF 11-07-2019 0.14
9 संगणक, प्रिंटरर्स चा 2019 सेवासंविदा ची करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 03-07-2019 0.15
10 संगणक व प्रिंटर यांचा सेवा सुविधा करार करण्या साठी दरपत्रक मागविणेबाबत PDF 14-06-2018 0.25
11 संगणकाचा पुरवठा करण्‍याकरीता कार्यालयांची यादी PDF 04-05-2018 0.00
12 Tender for Multifunctional Machines GEM BID REFERENCE NO. GEM/2018/B/40144 New PDF 13-01-2018 0.10
13 Tender for Court Display Board GEM BID REFERENCE NO. GEM/2018/B/40124 New PDF 13-01-2018 0.11
14 मा.अध्यक्ष यांच्या दालनामध्ये खुर्ची कमबेड साठी दरपत्रक मागवणेबाबत. PDF 06-12-2017 0.00
15 Cupboard quotation PDF 18-09-2017 0.61
16 कार्यालयामध्येa दिवाण खरेदी करण्यारसाठी दरपत्रके PDF 18-09-2017 0.35
17 संगणक, प्रिंटरर्स व स्‍कॅनर चा 2017 सेवासंविदा ची करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 27-06-2017 0.33
18 निविदा /लिलाव सुचना - राज्‍य आयोगाचे जुन वाहनाचा लिलाव करणे New PDF 15-05-2017 1.74
19 ई-फायलिंग करीता संस्‍था नियुक्‍त करणेबाबत PDF 01-04-2017 0.07
20 रिक्रुटमेंट एजन्‍सीची नियुक्‍ती करण्‍याकरीता निविदा PDF 15-03-2017 0.06
21 बाह्ययंत्रणेद्वारा वाहनचालक पुरविण्याiकरीता निविदा मागविण्या बाबत PDF 16-12-2016 0.08
22 राज्‍य आयोग कार्यालयाकरीता संगणक व प्रिंटरर्स खरेदीबाबत PDF 06-10-2016 0.11