निविदा

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 संगणक व प्रिंटर यांचा सेवा सुविधा करार करण्या साठी दरपत्रक मागविणेबाबत PDF 14-06-2018 0.25
2 संगणकाचा पुरवठा करण्‍याकरीता कार्यालयांची यादी PDF 04-05-2018 0.00
3 Tender for Multifunctional Machines GEM BID REFERENCE NO. GEM/2018/B/40144 New PDF 13-01-2018 0.10
4 Tender for Court Display Board GEM BID REFERENCE NO. GEM/2018/B/40124 New PDF 13-01-2018 0.11
5 मा.अध्यक्ष यांच्या दालनामध्ये खुर्ची कमबेड साठी दरपत्रक मागवणेबाबत. PDF 06-12-2017 0.00
6 कार्यालयामध्येa दिवाण खरेदी करण्यारसाठी दरपत्रके PDF 18-09-2017 0.35
7 Cupboard quotation PDF 18-09-2017 0.61
8 संगणक, प्रिंटरर्स व स्‍कॅनर चा 2017 सेवासंविदा ची करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 27-06-2017 0.33
9 निविदा /लिलाव सुचना - राज्‍य आयोगाचे जुन वाहनाचा लिलाव करणे New PDF 15-05-2017 1.74
10 ई-फायलिंग करीता संस्‍था नियुक्‍त करणेबाबत PDF 01-04-2017 0.07
11 रिक्रुटमेंट एजन्‍सीची नियुक्‍ती करण्‍याकरीता निविदा PDF 15-03-2017 0.06
12 बाह्ययंत्रणेद्वारा वाहनचालक पुरविण्याiकरीता निविदा मागविण्या बाबत PDF 16-12-2016 0.08
13 राज्‍य आयोग कार्यालयाकरीता संगणक व प्रिंटरर्स खरेदीबाबत PDF 06-10-2016 0.11